Plastische, en bij uitstek esthetische chirurgie is een zeer persoonsgebonden materie.

Maak on line een afspraak

Als patiënt koestert U bepaalde wensen en verwachtingen waaraan Dr. Benoît De Cordier als erkend plastisch chirurg mogelijks een antwoord kan bieden vanuit zijn opleiding en ervaring in het binnen- en buitenland.

In zijn praktijk bestrijkt Dr. Benoît De Cordier een ruime waaier aan plastische chirurgie met de nadruk op borstchirurgie, buikwand- en ooglidcorrecties, facelifts, liposucties en rimpelbehandelingen.

Een consultatie ware wenselijk zo U een al dan niet chirurgische, “plastische” behandeling overweegt. Het vormt voor de chirurg de beste manier om in alle discretie uw probleem te doorgronden en uw verwachtingen in te schatten: enkel zo kan hij oordelen of en in welke mate hij hieraan kan tegemoet komen en welke oplossing hij hiervoor kan bieden. Tevens zal U op deze wijze kunnen aanvoelen of de aanpak en persoonlijkheid van de chirurg U vertrouwen inboezemen.

Dr. Benoît De Cordier zal er naar streven U correct te informeren over de vooropgestelde behandeling, de voorbereidingen en de nazorg; alsook over het te verwachten resultaat, de mogelijke verwikkelingen en de financiële implicaties. Bij chirurgie in het bijzonder, zal hij instaan voor een nauwgezette nazorg en opvolging.

Dr. Benoît De Cordier helpt U graag verder in het Nederlands, Frans of Engels en dit kan in Gent of in Wetteren.

Een vrijblijvende raadpleging of meer informatie kan U bekomen via het telefoonnummer 09/246.75.10 (+32 9 246.75.10) (bij voorkeur op maandag of vrijdag) of via het contactformulier.

Maak on line een afspraak